Ποια είναι τα συμπτώματα στους όζους θυρεοειδούς

Ποια είναι τα συμπτώματα στους όζους θυρεοειδούς;

Υγεία

Οι όζοι θυρεοειδούς, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν προκαλούν συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, οι μη ψηλαφητοί όζοι θυρεοειδούς αποτελούν και το συνηθέστερο εύρημα. Επιπρόσθετα, οι μη ψηλαφητοί όζοι θυρεοειδούς αποτελούν, συνήθως, ένα τυχαίο εύρημα, στα πλαίσια κάποιας απεικονιστικής εξέτασης του τραχήλου (συνήθως υπερηχογραφήματος) για άλλη πάθηση.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η αιμορραγία εντός ενός όζου κυστικής μορφολογίας προκαλεί την αιφνίδια αύξηση του μεγέθους του, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να εκδηλώνουν ένα αίσθημα τοπικού πόνου στο λαιμό, που αποτελεί και συχνή αιτία προσέλευσής τους προς εξέταση.

Οι όζοι με μέγεθος αρκετά εκατοστά, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα εξαιτίας της πίεσης γειτονικών οργάνων. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν τον έντονο βήχα, το βράγχος φωνής ή βραχνάδα (πίεση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου), τη δύσπνοια (πίεση της τραχείας), όπως επίσης τη δυσκολία στην κατάποση και τη δυσφαγία (πίεση του οισοφάγου).

Επιπρόσθετα, ένας όζος που παράγει και εκκρίνει στο αίμα μεγάλες ποσότητες θυρεοειδικών ορμονών (τοξικό αδένωμα) θα προκαλέσει την εμφάνιση των συμπτωμάτων και σημείων του υπερθυρεοειδισμού.

Σπανιότερα, οι ίδιοι οι ασθενείς παρατηρούν ή ακόμη και ψηλαφούν έναν όζο θυρεοειδούς αρκετά μεγάλου μεγέθους.

Όζοι θυρεοειδούς και ορμόνες

Οι όζοι θυρεοειδούς στην πλειοψηφία τους δεν επηρεάζουν τις ορμόνες του θυρεοειδούς αδένα. Με άλλα λόγια, η μέτρηση των ορμονών του θυρεοειδούς στο αίμα είναι φυσιολογική, στην πλειοψηφία των ασθενών.

Εξαίρεση στο φαινόμενο αυτό αποτελούν οι θερμοί όζοι θυρεοειδούς. Οι θερμοί όζοι παράγουν και εκκρίνουν στο αίμα μεγάλες ποσότητες των ορμονών του θυρεοειδούς, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να πάσχουν από υπερθυρεοειδισμό. Στις περιπτώσεις αυτές, η μέτρηση των θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα θα αναδείξει αυξημένα επίπεδά τους που ξεπερνούν τα ανώτερα φυσιολογικά όρια, ενώ ταυτόχρονα η TSH θα είναι εξαιρετικά μειωμένη και σαφέστατα χαμηλότερη από τα κατώτερα φυσιολογικά επίπεδα.

Διαβάστε  Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Αίτια, Συμπτώματα, Θεραπεία

Ανεξαρτήτως της λειτουργικότητάς τους, οι όζοι του θυρεοειδούς στην πλειοψηφία τους είναι καλοήθεις και δεν χρήζουν κάποιας ειδικής αντιμετώπισης. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλείσει τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των όζων του θυρεοειδούς.

Ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των όζων αφορά κακοήθεις όζους (καρκίνος θυρεοειδούς), οι οποίοι, εντούτοις, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά. Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε πως πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι ένας ψηλαφητός όζος έχει την ίδια πιθανότητα να αφορά κακοήθη όζο, σε σύγκριση με έναν μη ψηλαφητό όζο στο θυρεοειδή.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός πως στο παρελθόν υπήρχε η πεποίθηση πως οι θερμοί όζοι που προκαλούν την υπερέκκριση θυρεοειδικών ορμονών και ως εκ τούτου υπερθυρεοειδισμό, χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά μικρά ποσοστά υπόκρυψης κακοήθειας (<1%). Νεότερες, ωστόσο, έρευνες έχουν ανατρέψει την αντίληψη αυτή, αποδεικνύοντας πως η πιθανότητα οι θερμοί όζοι να είναι κακοήθεις είναι μεν κατά 62% μικρότερη αυτής των μη θερμών όζωναλλά δεν είναι αμελητέα, όπως θεωρούνταν επί σειρά ετών.

Διαβάστε αναλυτικά όπως μας εξηγεί ο Δρ. Αποστόλου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *